Na een ongeval op de provinciaalse weg werden we gebeld. We helpen in geval van calamiteiten direct, met bijvoorbeeld het opruimen van brokstukken en het herstellen van de berm.